HATİCE EREL

HATİCE EREL

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak

Birime ait doğrudan temin işlemlerini yapmak

Proje Evraklarının Arşivleme İşlemleri

Sorumlu Olduğu Satınalma Evraklarının Arşivleme İşlemleri

Taşınır Çıkış (Devretme) İşlemleri

Taşınır Çıkış (Hurdaya Ayırma) İşlemleri

Taşınır Çıkış (Tüketim) İşlemleri

Taşınır Çıkış (Üç Aylık Dönem) İşlemleri

Taşınır Giriş (Bağış-Yardım Alma) İşlemleri

Taşınır Giriş (Devir Alma) İşlemleri

Taşınır Giriş (Satın Alma) İşlemleri

Taşınır Sayım ve Yılsonu İşlemleri