BERNA HACIÖMEROĞLU

BERNA HACIÖMEROĞLU

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak

Gelen evrak işlemlerini yapmak

Giden evrak işlemlerini yapmak

Personelin hastalık izin işlemlerini ve takibini yapmak

Tubitak Bursiyer Öğrencileri SGK Girişi (İlk ve Tekrar Tescil) İşlemlerini Yapmak

Tubitak Bursiyer Öğrencilerin Aykık Bildirge İşlemlerini Yapmak

Tübitak Bursiyer Öğrencileri SGK Çıkış İşlemlerini Yapmak

Tübitak Projeleri Ödeme İşlemleri

Yıllık izin işlemlerini ve takibini yapmak