Tarihçe

     Tarihçe
    Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
, 10 Nisan 2002 tarihli ve 24722 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 5. Maddesi gereğince Rize Üniversitesi Senatosunun 20 Aralık 2007 tarihli ve 9 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda düzenlenen yönergeyle kurulmuştur.
    Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde, öğretim üyeleri ve doktora,  tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek araştırma projeleri ile yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık için hazırlanan tez projeleri ve diğer proje tekliflerinin değerlendirilmesi (Avrupa Birliği, TÜBİTAK, DPT gibi ve bunlara ilişkin hizmetler) yürütülmektedir.