Koordinatör

Görevleri:

  • BAP Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,
  • Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına vekâlet etmek,
  • Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak,
  • Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak,
  • Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak,
  • Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
  • Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında raporlar sunmak,
  • Projeler için satın alma ve ödeme işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak.