Analitik Bütçe Harcama KodlarıANALİTİK BÜTÇE HARCAMA KODLARI

03-2-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

-  Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları

-          Kırtasiye Alımları

-          Büro  Malzemesi Alımları

-          Periyodik Yayın Alımları

-          Diğer Yayın Alımları

-          Baskı ve Cilt Giderleri

-          Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları

Enerji Alımları

-          Akaryakıt ve Yağ  Alımları

Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları

-          Yiyecek Alımları   (Bedelen İaşe Dahil)

-          İçecek Alımları

-          Yem Alımları

-          Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları

Giyim ve Kuşam Alımları

-          Giyecek Alımları  (Kişisel kuşam ve donanım dahil

-          Spor Malzemeleri Alımları

Özel Malzeme Alımları

-          Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları

-          Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları

-          Zirai Malzeme ve İlaç Alımları

-          Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri

-          Diğer Özel Malzeme Alımları

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

-          Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri

-          Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

03-3- YOLLUKLAR

- Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

 

03-5-   HİZMET ALIMLARI

Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

-          Araştırma ve Geliştirme Giderleri

-          Bilgisayar Hizmeti Alımları  (Yazılım ve Donanım Hariç

-          Harita Yapım ve Alım Giderleri

Kiralar

-          Taşıt Kiralaması Giderleri

-          İş Makinesi Kiralaması Giderleri

Diğer Hizmet Alımları

-          Kurslara Katılma Giderleri

-          Diğer Hizmet Alımları

03-7- MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM     GİDERLERİ

Menkul Mal  Alım Giderleri

-          Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

-          Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları

-          Yedek Parça Alımları

-          Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

Gayri Maddi Hak Alımları

-          Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları

Bakım ve Onarım Giderleri

-          Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri

14.000  YTL ÜZERİNDEKİ MAKİNE-TEÇHİZAT ALIMLARI İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOD KULLANILACAKTIR.

06-1- MAMUL MAL ALIMLARI

-Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları